Blog

Choroby układu pokarmowego, bóle pleców i terapia osteopatyczna – przegląd badań

Wisceralna terapia osteopatyczna to specjalistyczna forma terapii manualnej koncentrująca się na wewnętrznych organach (viscera) i ich otaczających strukturach. Kluczowym założeniem tej metody jest przekonanie, że zdrowie i właściwe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz innych organów wewnętrznych są fundamentalne dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Poprzez delikatne manipulacje, terapia wisceralna ma na celu przywrócenie ruchomości i funkcji organów wewnętrznych, co może znacząco pomóc w łagodzeniu różnorodnych dolegliwości, w tym problemów z układem pokarmowym oraz bólów pleców. Osteopatia stosowana w leczeniu układu pokarmowego i bólu pleców może prowadzić do poprawy krążenia, zmniejszenia napięcia w obszarach problematycznych i promowania naturalnej zdolności organizmu do samoleczenia. Jeśli cierpisz na chroniczne bóle pleców lub doświadczasz trudności z układem pokarmowym, wisceralna terapia osteopatyczna może zaoferować skuteczną i nieinwazyjną ścieżkę ku uldze i poprawie stanu zdrowia.

Osteopatia w leczeniu zaburzeń układu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego są coraz bardziej powszechnymi problemami dzisiejszych czasów. Szacuje się, że około 2,5-3 milion osób w Europie choruje na choroby z grupy nieswoistych zapaleń jelit, spośród których najczęstszymi są choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego [1].

Poniższe rozważania mają na celu wskazać, poparte badaniami, możliwości osteopatii we wspomaganiu leczenia niespecyficznych bólów pleców poprzez osteopatyczną terapię wisceralną oraz wskazać na przykładzie choroby Leśniowskiego-Crohna, że związane z nim dolegliwości nie są następstwem dodatkowych stanów chorobowych toczących się w ciele pacjenta.

Badania przeprowadzone w 2021 roku miały na celu stwierdzenie efektywności osteopatycznych manipulacji trzewnych u pacjentów z zaparciami czynnościowymi oraz niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Podzielono 76 osób badanych na dwie podgrupy – jedną poddano osteopatycznym manipulacjom trzewnym, drugą udawanym osteopatycznym manipulacjom trzewnym.

W celu zmierzenia intensywności dolegliwości bólowych wykorzystano numeric rating scale (NRS) oraz Oswestry Disability Index (ODI). Następnie wykorzystano badanie elektromiograficzne podczas zginania oraz prostowania tułowia, mierzono odległość palców, względem podłogi podczas całkowitego skłonu stojąc oraz wykorzystano Fear-Avoidance Belifs Questionnaire (FABQ).

Osteopatyczna terapia trzewna - wyniki badań

Wszystkie wyniki określono po 6 tygodniach leczenia, a także po 3 miesiącach od randomizacji. Wyniki pokazały, że grupa poddana faktycznej osteopatycznej terapii trzewnej odczuła znaczącą redukcję bólu zarówno po 6 tygodniach terapii, jak i po 3 miesiącach, a grupa placebo odczuła zmniejszenie dolegliwości bólowych po 3 miesiącach.

Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w skali ODI, również wykazano znaczącą redukcję dolegliwości bólowych u grupy eksperymentalnej zarówno po 6 tygodniach, jak i 3 miesiącach. Wykazano również znacząca redukcję aktywności mięśni parawertebralnych podczas testów zgięcia i wyprostu [2].

Warto w tym miejscu przytoczyć bardzo ciekawe badania osteopatyczne z 2003 roku, podczas których zbadano 134 osoby. Wszyscy badani mieli zidentyfikowany zespół Leśniowskiego – Crohna i poddano ich dodatkowym badaniom tomografii komputerowej oraz RTG pod kątem zapalenia stawu krzyżowo-biodrowego. Oznaczono również HLA-B27 u osób bez bólu pleców oraz z występującym bólem pleców.

70 pacjentów zgłaszało ból w obszarze kości krzyżowej, który charakteryzował się poranną sztywnością oraz pozytywnym testem kompresyjnym stawu krzyżowo-biodrowego. U 31 z nich stwierdzono przy użyciu badania tomografii komputerowej zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego.
Co ciekawe, jedynie 14% badanych ze zdiagnozowanym zapaleniem stawu krzyżowo-biodrowego wykazywało pozytywny wynik testu na HLA-B27, a podobny wynik (9%) uzyskano wśród badanych, którzy pomimo choroby Leśniowskiego-Crohna nie wykazywali dolegliwości w obszarze kości krzyżowej.

Badania potwierdzają, że zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego jest częstą przyczyną bólu pleców u pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna, ale bardzo rzadko skorelowane jest z pozytywnym wynikiem badania HLA-B27 [3].

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wisceralnej terapii osteopatycznej? Akademia Osteopatii zaprasza do swoich oddziałów:

 

Bibliografia

1. Burisch J., Jess T., Martinato M., Lakatos P., The burden of inflammatory bowel disease in Europe, Journal of Crohn’s & colitis, 2013.

2. Steer S., Jones H., Hibbert J., Kondeatis E., Vaughan R., Sanderson J., Gibson T., Low back pain, sacroiliitis, and the relationship with HLA-B27 in Crohn's disease, The Journal of reumatology, 2003.

3.  Fernandes W., Politti F., Blanco C., Lucareli P., Gomes C., Correa F., Correa J., Effect of osteopathic visceral manipulation for individuals with functional constipation and chronic nonspecific low back pain: Randomized controlled trial, Journal of bodywork and movement therapies, pages 96-103, 2023.
 

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.