DLA KANDYDATÓW

Koszty uczestnictwa

OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowa do Akademii Osteopatii wynosi 120 euro i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji, ani naliczaniu na poczet wynagrodzenia za szkolenie.

KOSZT ZAJĘĆ

Koszt pojedynczego (obowiązkowego) zjazdu szkoleniowego dla uczestników wynosi 280 euro. 

Program Akademii obejmuje 44 seminaria z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipiec i sierpień.

Program Akademii uwzględnia 4 egzaminy, koszt egzaminu to 150 euro.

Akademia Osteopatii daje każdemu ze słuchaczy gwarancję stałych i niezmiennych kosztów przez cały okres szkolenia.

ZASADY WPŁATY

Wynagrodzenie należne Akademii Osteopatii płatne jest przelewem na rachunek bankowy w euro.

Wpłaty dokonywane są w miesiącu, w którym odbywa się seminarium.

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej