Rekrutacja 2022 otwarta!

 
Dla Kandydatów

Certyfikowany DO

Edukacyjna ścieżka sukcesu

Po ukończeniu 4,5-letniego szkolenia i zaliczenia egzaminu końcowego, absolwenci mogą* przedłożyć pracę dyplomową. Szczegóły dotyczące prac (tematyka, metodologia, rodzaj, etc.) są omawiane w trakcie trwania szkolenia.
*praca dyplomowa nie jest obowiązkowa.

PRACE DYPLOMOWE SĄ OPINIOWANE I OCENIANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI:
  • Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
  • Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji wynikających z zapisów procesu bolońskiego

Po złożeniu pracy i pozytywnym jej zaliczeniu absolwenci otrzymają tytuł Certyfikowanego DO.

WYDANY PRZEZ AKADEMIĘ OSTEOPATII DOKUMENT POSIADA:
  • akredytację SOP (Stowarzyszenie Osteopatia Polska)
  • Potwierdzenie przynależności Akademii Osteopatii do OSEAN (Osteopathic European Academic Network)

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej