Rekrutacja 2022 otwarta!

 
Dla Kandydatów

FAQ

Jaka jest opłata za szkolenie dla nowego naboru?

Całkowity koszt szkolenia to 13 200 euro (300 euro brutto za zjazd).

Czy opłatę można uiszczać w złotówkach?

Nie. Płatność za wszystkie zjazdy należy wpłacać na konto walutowe w euro. W celu uniknięcia płatności dodatkowych prowizji pobieranych przez niektóre banki, wpłat można dokonywać w oddziałach banków SGB lub Poznańskiego Banku Spółdzielczego.

Czy jeśli ktoś opuści zjazd musi dokonać za niego opłaty?

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z dokonania opłaty.

Czy Akademia udostępnia studentom materiały szkoleniowe?

Akademia udostępnia Słuchaczom wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć, w tym skrypty i pomoce dydaktyczne.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Język wykładowy zależy od wykładowcy, który prowadzi zajęcia – najczęściej jest to angielski, niemiecki lub polski. Na zajęciach prowadzonych w języku obcym zawsze korzystamy z tłumaczenia konsekutywnego na język polski.

Czy absolwent Farmacji, Analityki medycznej lub pokrewnego kierunku można zostać studentem Akademii Osteopatii?

Uczestnikiem Akademii Osteopatii może zostać tylko lekarz, fizjoterapeuta oraz położna lub położnik, po ukończeniu studiów magisterskich lub licencjackich. Absolwenci innych kierunków nie mogą rozpocząć nauki w Akademii.

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej