Blog

Standardy kształcenia oraz dane ze świata osteopatii

W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO opracowała Standardy kształcenia w zakresie osteopatii (Benchmarks for Training in Osteopathy). Definiują one, czym jest osteopatia:

„Osteopatia (zwana również medycyną osteopatyczną) wykorzystuje kontakt manualny w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dostrzega związek ciała, ducha i umysłu w zdrowiu i chorobie; kładzie nacisk na strukturalną i funkcjonalną integralność ciała oraz wewnętrzne dążenie organizmu do samoleczenia.


[...] Osteopaci wykorzystują zrozumienie związków między strukturą a funkcją w celu zoptymalizowania zdolności organizmu do samoregulacji i samoleczenia. Osteopatia jest holistycznym podejściem do opieki nad pacjentem. Terapia osteopatyczna opiera się na założeniu, że człowiek jest dynamiczną jednostką funkcjonalną, w której wszystkie elementy są ze sobą powiązane i która posiada własne mechanizmy samoregulacji i samoleczenia.”


Powyższa definicja uwypukla główne cechy osteopatii, odróżniające ją od innych podejść terapeutycznych. Co istotne, podkreśla, że osteopatia przynależy do medycyny; wskazuje na trójjedność człowieka (ciało, duch i umysł); stawia zdrowie przed chorobą; mówi o związkach strukturalno-funkcjonalnych oraz o wspomaganiu sił samoleczenia organizmu, które są jego przyrodzoną właściwością.

Standardy kształcenia w Osteopatii


W Standardach opisane zostały dwie podstawowe ścieżki kształcenia w zawodzie osteopaty.

  • Ścieżka pierwsza skierowana jest do osób, które nie mają wykształcenia w zawodzie medycznym, lecz ukończyły edukację na poziomie średnim. Kształcenie w tym systemie powinno odbywać się w trybie dziennym i trwać cztery lata. W programie przewidziano 4 200 godzin kontaktowych, w tym m. in. ponad 260 godzin anatomii, ponad 280 godzin fizjologii i fizjologii stosowanej, 600 godzin technik osteopatycznych, prawie 1 000 godzin pracy pod superwizją. Kształcenie ma kończyć się napisaniem pracy lub przeprowadzeniem projektu.

  • Ścieżka druga jest skierowana do osób z wykształceniem medycznym. Zdobyta wiedza i umiejętności mają być takie same jak w przypadku programu pełnowymiarowego, jednak sam przebieg kształcenia może być zmodyfikowany z uwzględnieniem wyjściowych kompetencji terapeutów. Przybliżony czas kształcenia oszacowano na 1 000 godzin.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO


Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO wyliczają szereg kompetencji ogólnomedycznych, które powinien nabyć student osteopatii w trakcie kształcenia. Wymieniono również tzw. umiejętności osteopatyczne, wśród których znalazły się m. in.- diagnoza osteopatyczna:

  • techniki bezpośrednie (manipulacje, techniki artykulacyjne, MET, GOT)

  • techniki pośrednie, w tym techniki funkcjonalne i napięcia/przeciwnapięcia

  • techniki łączone (mięśniowo-powięziowe, techniki Stilla)

  • techniki czaszkowe i trzewne

  • techniki odruchowe (odruchy Chapmana, punkty spustowe)

  • techniki płynowe.

W naszych kolejnych postach będziemy Was zapoznawać z różnymi rodzajami pracy stosowanymi w osteopatii, zarówno w diagnostyce, jak i w terapii. Nie ograniczymy się przy tym tylko do technik.


Czy wiesz, że...


W 2020 roku było 79 302 osteopatów, którzy szacunkowo oferowali swoje usługi w 196 861 placówkach/gabinetach terapeutycznych w 46 krajach. Większość osteopatów na świecie jest w wieku pomiędzy 30 a 59 rokiem życia i ma ponad 8 lat doświadczenia w pracy osteopatycznej. W 2020 roku we Francji było 35 500 zarejestrowanych osteopatów, we Włoszech —13 850, w Hiszpanii — 9424, w Niemczech — 6 612, w Wielkiej Brytanii — 5439, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich — 37, w Egipcie — 8, w Zambii — 2, w Burundi — 1, w Papui-Nowej Gwinei— 1... Liczba osteopatów stale rośnie. W 2020 roku w porównaniu z rokiem 2013 o 34% wzrosła liczba lekarzy osteopatów oraz o 84% osteopatów niebędących lekarzami. Powoli ulega zmianie profil demograficzny pacjentów korzystających z opieki osteopatycznej. W 2013 roku dzieci do drugiego roku życia stanowiły — 8,7% pacjentów, osoby w wieku aktywności zawodowej — 69% a seniorzy — 9%. W 2020 roku dzieci do 2 roku stanowiły — 16,7% pacjentów, dorośli w wieku aktywności zawodowej — 49,5% a seniorzy — 15,1%. Do osteopatów częściej zgłaszają się kobiety (60%) niż mężczyźni (40%). Wiedza o trendach i zapotrzebowaniu może pomóc w dostosowaniu oferty terapeutycznej do grupy docelowej i kreowaniu własnej ścieżki rozwoju.

[Dane zaczerpnięte z: „Global review of osteopathic medicine and osteopathy 2020”]

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.