Aktualności

Dofinansowanie do szkoleń Akademii Osteopatii

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat  źródeł dofinansowania szkoleń zawodowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może wystąpić wyłącznie pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, a zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Nie jest ważne na jaki wymiar etatu zatrudniony jest pracownik.

Przedsiębiorca posiadający status pracodawcy może ubiegać się o finansowanie zarówno na szkolenia dla pracownika , jak i dla samego siebie. 
 
Na co:

Środki z KFS można przeznaczyć m.in. na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy. 

Gdzie szukać szczegółowych informacji:

Nabór wniosków i zasady naboru szczegółowo określają powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Link do wyszukiwarki urzędów pracy, dzięki której w łatwy sposób można zidentyfikować właściwy urząd pracy.

Poziom dofinansowania

•    100% kosztów kształcenia – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

•    80% kosztów kształcenia - dla pozostałych pracodawców, innych niż mikroprzedsiębiorstwa, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Terminy

Terminy naborów wniosków są ustalane i ogłaszane przez poszczególne urzędy pracy. Zazwyczaj nabory są ogłaszane w następujących turach:

I tura – styczeń-luty (nabór główny)
II tura – czerwiec (nabór uzupełniający)
III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury oraz środki z rezerwy)
 

Dofinansowanie ze środków unijnych

O dofinansowanie ze środków unijnych  mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zasady pozyskiwania dofinansowania na szkolenia zarówno na przedsiębiorców, jak i ich pracowników i współpracowników zawsze określają Regulaminy poszczególnych naborów. 

Gdzie szukać szczegółowych informacji:

Zasady pozyskiwania środków unijnych są określone na poziomie poszczególnych województw. W każdym województwie wskazani są tzw. operatorzy,  którzy ogłaszają nabory, określają zasady uzyskiwania dofinansowania,  poziom dofinansowania i zasady jego rozliczenia. 

Lista operatorów w poszczególnych województwach znajduje się tutaj

Województwo mazowieckie i pomorskie nie przywiduje w aktualnej, kończącej się perspektywie finansowej dofinasowań na szkolenia ze środków unijnych.

Dodatkowo w każdym województwie działają punkty informacyjne, które udzielają szczegółowych informacji odnośnie aktualnych i przyszłych naborów dotyczących wszelkich dofinansowań ze środków unijnych, w tym również szkoleń. 

Oto link do wyszukiwarki z danymi kontaktowymi do właściwych punktów kontaktowych.


 

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.