Aktualności

Bruksizm senny u dzieci

Dlaczego maluchy zgrzytają zębami podczas snu? To zjawisko, znane jako bruksizm senny u dzieci, ma wciąż nie w pełni rozpoznaną etiologię. Naukowcy wskazują wiele czynników ryzyka. Większość badań epidemiologicznych dotyczących bruksizmu przeprowadza się na dzieciach w wieku od 6 do 11 lat. Diagnozę zwykle stawia się na podstawie raportów członków rodziny, opisujących charakterystyczne dźwięki powstające podczas snu.

 

Diagnoza bruksizmu u dzieci

Minimalne kryteria rozpoznania bruksizmu są następujące:

  • nieprawidłowo zużyte zęby,
  • dźwięki związane z bruksizmem (zgrzytanie),
  • dyskomfort mięśni żuchwy.

Można posłużyć się także badaniem klinicznym, czyli oceną za pomocą urządzeń zewnątrzustnych (tzw. urządzeń do przesuwania żuchwy), rejestracją pracy mięśni (elektromiografią EMG) lub polisomnografią.

 

Przyczyny bruksizmu sennego u dzieci

Najczęściej wymienianą przyczyną bruksizmu u dzieci jest ich stan emocjonalny, przy czym stres i lęk są uważane za dodatkowe czynniki ryzyka zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Jedno na sześcioro dzieci i nastolatków wykazuje kliniczne objawy zaburzeń struktur anatomicznych powiązanych ze stawami skroniowo-żuchwowymi.

Stwierdzono również, że osobowość ze skłonnością do neurotyczności przyczynia się do rozwoju bruksizmu u dzieci. Za najczęściej występujące powiązania z bruksizmem uważa się uogólnione zaburzenie lękowe i fobię społeczną. Dodatkowo Vanderas i jego zespół podkreślili związek pomiędzy stężeniem katecholamin w moczu a zgrzytaniem zębami u dzieci w trakcie snu.

Badania oparte na polisomnografii wykazały zwiększoną częstość występowania bruksismu u dzieci z napięciowymi bólami głowy. Ponadto donoszono, że dzieci mają tendencję do rozładowywania napięcia nagromadzonego w ciągu dnia poprzez przewlekły bruksizm podczas snu.

Ferreira i wsp. wykazali, że u dzieci istnieje dodatnia korelacja między bruksizmem a zaburzeniami snu (11% osób chorych na bruksizm miało również zaburzenia snu; stwierdzono, że zaburzenia snu oraz skrócony czas snu (≤8 h), mają silny związek z bruksizmem). Stwierdzono również, że bruksizm senny częściej rozwija się u dzieci, które chrapią lub mają koszmary senne. Badania nad fizjologią snu prowadzą do kolejnych interesujących wniosków: zaburzenia, takie jak zmiany w oddychaniu podczas snu, zostały kompleksowo powiązane z bólami głowy, bezdechem sennym, spłyceniem oddechu i bruksizmem.

Khoury i wsp. postulowali, że bruksizm może pełnić rolę ochronną podczas snu, utrzymując drożność dróg oddechowych lub stymulując przepływ śliny w celu nawilżenia jamy ustnej i gardła. Refluks żołądkowo-przełykowy również wydaje się być czynnikiem ryzyka bruksizmu i pełni funkcję ochronną poprzez stymulację przepływu śliny przez bruksizm.

Z występowaniem bruksizmu mogą także wiązać się cechy społeczno-ekonomiczne i kulturowe. Zaburzenie to częściej występuje u dzieci z rodzin o lepszym statusie społeczno-ekonomicznym, co może wiązać się z większą liczbą codziennych obowiązków i wymagań dzieci w porównaniu z dziećmi ze środowisk ubogich.

 

Z osteopatycznego punktu widzenia

Jak wygląda zależność bruksizm a osteopatia? W badaniu dzieci z bruksizmem sennym ważnym strukturami anatomicznymi, nad którymi należy się szczególnie pokłonić, jest cały obszar ustno-twarzowy i ocena ruchomości kości twarzy (m.in. kości jarzmowej, szczękowej, żuchwy, kości gnykowej). Niezbędna jest ocena relacji tych kości ze strukturami tkanek miękkich, zwłaszcza dna jamy ustnej, mięśni skrzydłowych (bocznych i przyśrodkowych), mięśni żwaczy, MOS-ów, mięśni skroniowych, powięzi skroniowej i całego czepca ścięgnistego głowy. 

Kolejnym lokalnym obszarem, ważnym w ocenie funkcjonalnej, jest obszar szyjno-czaszkowy wraz z mięśniami podpotylicznymi, system membranowy (opony twarde) i obręcz barkowa.

U dziecka z bruksizmem warto dokonać oceny wzorców oddechowych: czy jest to tor górno-żebrowy czy dolno-żebrowy, w jaki sposób aktywowana jest przepona w tych wzorcach. Jest to istotny element z punktu widzenia allostazy autonomicznego układu nerwowego. 

Aby zniwelować bruksizm u dzieci, leczenie powinno łączyć współpracę wielu specjalistów i wsparcie rodziców. Oprócz fizjoterapeuty/osteopaty w zespole tym pojawią się m.in. logopeda, ortodonta, psycholog czy chociażby pediatra.  

Źródła:
1.      Bulanda, S. et al. Sleep Bruxism in Children: Etiology, Diagnosis, and Treatment—A Literature Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(18), 9544.
2.      Pawlik, M. i wsp. Bruksizm w wieku rozwojowym – etiologia, objawy, diagnostyka i leczenie. Protet Stomatol, 2023; 73(1): 74-80.
3.      Ferreira NMR, al.: Sleep bruxism associated with obstructive sleep apnea syndrome in children. Cranio 2015; 33: 251-255.
4.      Więckiewicz, M. i wsp. Genetic basis of sleep bruxism and sleep apnea - response to a medical puzzle. Scientific Reports 2020; 10: 7497.

 

Zapraszamy do Akademii Osteopatii – na poniższych stronach znajdziesz szczegóły oferty w poszczególnych miastach:

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.