Pre uchádzačov

Účastnícke náklady

VSTUPNÉ POPLATKY

Vstupný poplatok na Osteopatickú akadémiu je 120 eur a nevracia sa v prípade odstúpenia alebo výpočtu poplatkov za školenie.

NÁKLADY NA TRIEDY

Náklady na jedno (povinné) stretnutie účastníkov odbornej prípravy sú 280 eur. Program akadémie zahŕňa 44 seminárov okrem obdobia prázdnin, tj júl a august.

Program akadémie zahŕňa 4 skúšky, cena skúšky je 150 eur. Ďalšie hodiny na Osteopathy Academy Clinic sú bezplatné.

Osteopatická akadémia poskytuje každému študentovi záruku fixných a nemenných nákladov počas celého obdobia odbornej prípravy.

PRAVIDLÁ PLATBY

Mzda vyplácaná Osteopatickou akadémiou sa vypláca bankovým prevodom na bankový účet v eurách. Platby sa musia uskutočniť do 7 dní od prijatia faktúry.

Učebné osnovy

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny vykonávané 44 seminármi počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

VYHĽADAŤ VIAC

Názov DO

Po ukončení 4,5 roka výučby máte možnosť napísať diplomovú prácu a získať titul Certified Osteopath.

VYHĽADAŤ VIAC

Umiestnenia

Akadémia osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave a Vroclavi. Od tohto akademického roka sa plánuje aj otvorenie vzdelávania v Gdansku.

VYHĽADAŤ VIAC