Pre uchádzačov

Študentská oblasť

MULTIMEDIA AKADEMICKÁ PLATFORMA

Študentská zóna Akadémie osteopatie bola vytvorená pre študentov Akadémie ako priestor na učenie a komunikáciu mimo učebne.

Zónu môžu využívať študenti, ale aj asistenti skupiny, lektori alebo administratíva akadémie.

MOŽNOSTI ŠTUDENTSKEJ ZÓNY AKADÉMIE OSTEOPATIE:

  • informovanie o všetkých novinkách a zmenách týkajúcich sa vašej skupiny a celej akadémie,
  • e-learning, t. j. testy obsahujúce 10 až 30 otázok, pripravené po každej triede, ktoré pomáhajú upevniť materiál zo seminára,
  • prístup k rozvrhom triedy,
  • odborné a priemyselné články na stiahnutie,
  • učebné materiály poskytované lektormi pre skupiny,
  • osnovy pred každou triedou, aby ste sa mohli na seminár správne pripraviť.

Študenti Akadémie majú prístup do študijného areálu bezprostredne po prvej triede.

Učebné osnovy

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny vykonávané 44 seminármi počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

VYHĽADAŤ VIAC

Názov DO

Po ukončení 4,5 roka výučby máte možnosť napísať diplomovú prácu a získať titul Certified Osteopath.

VYHĽADAŤ VIAC

Umiestnenia

Akadémia osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave a Vroclavi. Od tohto akademického roka sa plánuje aj otvorenie vzdelávania v Gdansku.

VYHĽADAŤ VIAC