Pre uchádzačov

Názov DO

VZDELÁVACIA Cesta úspechu

Po absolvovaní 4,5 roka odbornej prípravy a absolvovaní záverečnej skúšky sú absolventi povinní predložiť diplomovú prácu. Podrobnosti o práci (predmet, metodika, typ atď.) Sú diskutované počas tréningu.

DIPLOMA TIETO SÚ PRESKÚMANÉ A POSUDZOVANÉ PODĽA ODPORÚČANÍ:

Zákon o vysokých školách

Systém národných kvalifikačných rámcov vyplývajúci z bolonského procesu

Po odovzdaní a úspešnom ukončení práce získajú absolventi titul DO alebo Kvalifikovaná osteopatia.

VYDALA OADOPATICKÁ AKADÉMIA:

Potvrdenie, že akadémia osteopatie patrí do OSEAN (osteopatická európska akademická sieť)

Učebné osnovy

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny vykonávané 44 seminármi počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

VYHĽADAŤ VIAC

Názov DO

Po ukončení 4,5 roka výučby máte možnosť napísať diplomovú prácu a získať titul Certified Osteopath.

VYHĽADAŤ VIAC

Umiestnenia

Akadémia osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave a Vroclavi. Od tohto akademického roka sa plánuje aj otvorenie vzdelávania v Gdansku.

VYHĽADAŤ VIAC