Pre uchádzačov

Nábor 2020

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Miasto
 Gdańsk Poznań Warszawa Kraków Wrocław

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Pre koho je akadémia určená?

Školenia sa môže zúčastniť na Akadémii Osteopatie lekár, fyzioterapeut, pôrodná asistentka alebo pôrodník po absolvovaní magisterského, alebo bakalárskeho štúdia.

Organizácia kurzu

Celý cyklus vzdelávania zahŕňa 4,5 roky štúdia a každý rok kurzov sa skladá z 10 povinných kongresov.
Program realizovaný Akadémiou Osteopatie je v súlade so smernicami Osteopathic European Academic Network (OSEAN) – hlavná organizácia, ktorá dohliada na kvalitu vzdelávania osteopatov v Európe.
Kurzy v Akadémii Osteopatie sa konajú od piatku do nedele. Termíny všetkých zjazdov sú odovzdávané účastníkom školení pred začiatkom daného roka štúdia.

Požadované dokumenty

Pri zápise na Akadémiu je nutné predložiť fotokópiu alebo skenovanie dokladu potvrdzujúceho absolvovaní magisterského alebo bakalárskeho štúdia.

Aplikačná fáza

Nábor na akademický rok 2020/2021 začína 16. januara 2020. Od tohto dňa bude možné podávať prihlášky a prihlásiť sa do Akadémie v štyroch mestách: Poznani, Krakove, Varšave, Vroclave a Gdansk.

  1. Vyplňte registračný formulár.
  2. Po overení odoslaných údajov Vás budeme kontaktovať, aby sme poskytli podrobnosti o zaplatení registračného poplatku a ďalších formalitách.

Učebné osnovy

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny vykonávané 44 seminármi počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

VYHĽADAŤ VIAC

Názov DO

Po ukončení 4,5 roka výučby máte možnosť napísať diplomovú prácu a získať titul Certified Osteopath.

VYHĽADAŤ VIAC

Umiestnenia

Akadémia osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave a Vroclavi. Od tohto akademického roka sa plánuje aj otvorenie vzdelávania v Gdansku.

VYHĽADAŤ VIAC