Zespół

Zespół

Łukasz Ciesielski
Dyrektor Akademii Osteopatii, wykładowca AO
Marcin Ścieżkowski
osteopata, asystent AO, wykładowca AO
Marcin Sowa
osteopata, Asystent AO, wykładowca AO
Karol Karwasiński
osteopata, asystent AO
Albert Służewski
osteopata, asystent AO
Tomasz Kaczmarek
osteopata, asystent AO
Dariusz Kowalski
osteopata, asystent AO
Magdalena Klimaszewska
osteopata, asystent AO
Natalia Fałek-Wiśniewska
osteopata, asystent AO
Paweł Kaczorowski
osteopata, asystent AO
Jakub Durczak
osteopata, asystent AO
Piotr Płaza
osteopata, asystent AO
Marco Di Dio
osteopata, asystent AO
Tomasz Skarzyński
osteopata, asystent AO
Łukasz Komorowski
osteopata, asystent AO
Patrycja Grześkiewicz
osteopata, asystent AO
Anna Sułkowska
osteopata, asystent AO
Marta Konieczka
administracja Akademii Osteopatii
marta.konieczka@akademiaosteopatii.pl
Ismena Wiatrolik
księgowość Akademii Osteopatii
ksiegowosc@akademiaosteopatii.pl
Magdalena Głębocka
Administracja Akademii Osteopatii
magdalena.glebocka@akademiaosteopatii.pl

Učebné osnovy

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny vykonávané 44 seminármi počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

VYHĽADAŤ VIAC

Názov DO

Po ukončení 4,5 roka výučby máte možnosť napísať diplomovú prácu a získať titul Certified Osteopath.

VYHĽADAŤ VIAC

Umiestnenia

Akadémia osteopatie pôsobí v Poznani, Krakove, Varšave a Vroclavi. Od tohto akademického roka sa plánuje aj otvorenie vzdelávania v Gdansku.

VYHĽADAŤ VIAC