Nové kurikulum!

Všeobecná semiológia
v programe akadémie

VYHĽADAŤ VIAC

44

odborných seminárov

Triedy v sekcii
Anatómia

4,5

roka vzdelávania

Triedy klinickej
výživy a výživy

E-learningová platforma
v študentskej zóne
po každej triede

 Tematyka zajęć

SEMIOLOGIA MEDYCZNA EMBRIOLOGIA
DIETETYKA KLINICZNA ŻYWIENIE
OSTEOPATIA WISCERALNA OSTEOPATIA W UROGINEKOLOGII
OSTEOPATIA W PEDIATRII ANATOMIA PALPACYJNA
OSTEOPATIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA ANS – AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
ORTOPEDIA RADIOLOGIA
POWIĘŹ OSTEOPATIA W GINEKOLOGII
CHOROBY WEWNĘTRZNE – JAMA BRZUSZNA BLT – BALANCED LIGAMENTOUS TENSION
PSYCHOSOMATYKA DIAGNOSTYKA OSTEOPATYCZNA
METODY KLINICZNE HISTORIA I FILOZOFIA
CHOROBY WEWNĘTRZNE – ŚRÓDPIERSIE BIOMECHANIKA
HVLA – HIGH VELOCITY LOW APLITUDE CAS – CLINICAL APPROACH TO THE SPINE
INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA NEUROLOGIA
ANATOMIA SEKCYJNA MÓZG
UKŁAD LIMFATYCZNY SYMPTOMATOLOGIA
FIZJOLOGIA BÓLU FARMAKOLOGIA
RATOWNICTWO MEDYCZNE GOT – GENERAL OSTEOPATHIC TREATMENT
TECHNIKI FUNKCJONALNE KONCEPCJE OSTEOPATYCZNE
PSYCHOSOMATYKA PATOLOGIE
OSTEOPATIA PARIETALNA TECHNIKI NACZYNIOWE

O Akadémii

Osnovy

Najlepšie v praxi

Cieľom a ambíciou akadémie je komplexne pripraviť účastníkov tréningu na nezávislú osteopatickú prax. Preto je pedagogická činnosť akadémie založená na programe Proprietary Akademia Osteopatii, ktorý vytvorili odborníci na osteopat.

Podľa jeho predpokladov sú praktické triedy harmonickým doplnkom teoretických poznatkov. Akadémia okrem toho otvára svojim študentom príležitosť konfrontovať teoretické vedomosti s workshopovými zručnosťami počas hodín na klinike Akadémie osteopatie.

SEMINÁRE Z KAŽDÉHO KURZU ZÍSKAJTE 3 DNÍ A ZÍSKALI VÍKENDY V HODINÁCH:
FR .: 13: 00-20: 00 / SAT: 09: 00-20: 00 / SUN: 09: 00-15: 00
V Piatok od 11:00 do 13:00 OPAKOVANÉ KURZY ZÍSKANÉ SKUPINOVÝMI ASISTENTMI.

SVETOVÉ NORMY

Vzdelávací program akadémie je založený na štandardoch bežne používaných v najväčších osteopatických školách na svete a pokrýva vyše 2 000. vyučovacie hodiny realizované počas 4,5 ročného vyučovacieho cyklu.

Vedomosti založené na skúsenostiach

Počas tréningu účastníci získajú vedomosti v oblasti osteopatickej medicíny a zlepšia svoje zručnosti v praxi. Program akadémie sa realizuje počas trojdňových seminárov. Okrem toho sa podľa osteopatického konceptu konajú na konci každého akademického roka praktické triedy integrujúce všetky predmety.

Sila a hrdosť našej univerzity sú medzinárodní lektori a špecialisti na osteopatov – asistentov akadémie. Ich kvalifikácia a skúsenosti sú neoceniteľnou pomocou a inšpiráciou pre budúcich odborníkov v oblasti osteopatie.

O Akadémii

Všeobecná semiológia

ZDRAVOTNÁ SEMIOLÓGIA

Tiež známy ako lekárska sémiotika, t. J. Oddelenie klinického lekárstva alebo symptomatológia. Cieľom predmetu je študovať fyzikálne vyšetrenie s prihliadnutím na základnú diferenciálnu diagnostiku chorôb, ktorých príznaky sa vyskytujú nielen v oblasti pohybového aparátu. Výučbu vedie uznávaná špecialistka, odborná asistentka na Lekárskej univerzite vo Viedni a prezidentka rakúskej osteopatickej asociácie, Dr. Diana Stöckl, MD, MSc. DO.

O Akadémii

Sekčná anatómia

ODBORNÁ PRÍPRAVA

Výučba anatómie sekcií sa koná v úzkej spolupráci s odborníkmi z Plastinária v Gubine. Študenti majú možnosť samostatne pripraviť anatomické štruktúry pohybového ústrojenstva, cievneho systému alebo viscerálneho systému pomocou skalpelu v odbornej sekčnej miestnosti. Účastníci majú tiež možnosť oboznámiť sa s technikami plastifikácie. Výučba sa koná v niekoľkých sekciách v malých skupinách.

O Akadémii

Klinika Akadémie Osteopatie

Staráme sa o osvedčené postupy

Preto sme vytvorili Kliniku Akadémie Osteopatie – miesto, kde študenti zlepšujú svoje zručnosti pod dohľadom skúsených osteopatov a pacienti môžu využiť bezplatnú liečbu. Počas výučby na klinike pracujú účastníci s pacientom v skupinách niekoľkých ľudí. Každá liečba je pod dohľadom odborníka na osteopatiu, ktorý podporuje účastníkov v ich nezávislé praxi.

Čo získava účastník školenia?

  • zlepšenie zručností workshopu pod dohľadom odborníka
  • zmena spôsobu myslenia pri práci s pacientom
  • konfrontácie poznatkov nadobudnutých počas výučby so skutočnou prácou v ordinácii
  • schopnosť odkloniť sa od schematického ošetrenia, komplexného pohľadu na problém
  • schopnosť viesť účinný rozhovor s pacientom a pripraviť vhodnú metodiku liečby

Klinickej praxe sa môžu zúčastniť študenti, ktorí ukončili prvý ročník Akadémie. Termíny vymenovania sú dohodnuté v priebehu akademického roka.

Stojí za zmienku, že činnosť Kliniky prispieva k uvedomeniu pacientov o osteopatickém lekárstve a bezplatné návštevy poskytujú lepší prístup k osteopatickým službám.

35
medzinárodných lektorov
2138
hodín prednášok a praktických cvičení
44
seminárov
4,5
ročný vyučovací program