MODULÁRNY VÝCVIK

Aplikovaná kineziológia a funkčná biochémia

KONCEPCIE A PREDPOKLADY PROGRAMU

Aplikovaná kineziológia je integrovaný, vedecky potvrdený systém teoretických vedomostí a klinických skúseností, ktorý vám umožňuje hodnotiť úroveň zdravia ľudského tela z hľadiska mechanického (štruktúra), chemického (biochemická ekonomika) a mentálneho (emočného) pomocou štandardizovaného testu svalov. Školenie, doplnené poznatkami a praxou v oblasti funkčnej biochémie, ktorá je jedným z vedeckých základov liečebných postupov, poskytuje obrovské a skutočne inovatívne terapeutické možnosti dostupné pre osteopatov, fyzioterapeutov aj lekárov.

12 MODELOV VÝCVIKU

Miesto tréningu: Poznań
Účastnícifyzioterapeuti, osteopati a lekári
Náklady na školenie580 EUR / modul
Termíny triedmodul I – 24-26.04.2020; Modul II – 21-23.08.2020; Modul III – 02-04.10.2020. Čoskoro budú dátumy pre ďalšie moduly.
Celý vzdelávací program v aplikovanej kineziológii a funkčnej biochémii obsahuje 12 vzdelávacích modulov. Každý modul trvá 3 dni, kurzy trvajú od piatka do nedele. Účastníci sa zúčastňujú na seminároch vrátane teoretickej a praktickej časti.