Rekrutacja 2022 otwarta!

 
OSTEOPATIA W PEDIATRII

Akademia Osteopatii w Pediatrii

ZDOBĄDŹ TYTUŁ CERTYFIKOWANEGO DPO!

Akademia Osteopatii w Pediatrii – to kształcenie, którego celem jest edukacja osteopatów w zakresie specjalistycznej pracy osteopatycznej z dziećmi i niemowlakami. Nad częścią dydaktyczną czuwać będzie międzynarodowa kadra składająca się z najlepszych specjalistów w tym zakresie.

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje możliwość uzyskania tytułu Certyfikowanego DPO (Diploma in Paediatric Osteopathy). 

PROGRAM NAUCZANIA

Pełen program Akademii Osteopatii w Pediatrii zakłada 7 modułów szkoleniowych. Zajęcia trwają od piątku do niedzieli. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z uwzględnieniem części teoretycznej oraz pracy praktycznej. 

WIEDZA POPARTA DOŚWIADCZENIEM

Dodatkowo do podstawowych seminariów dołączone będą dni kliniczne*. Doskonalenie umiejętności praktycznych odbywa się pod kontrolą osteopatów, w grupach wiekowych odpowiadających tematom zajęć realizowanych w programie. Dzięki partnerstwie Akademii z poznańskim Centrum Zdrowia ASGO pracujemy z pacjentami programu diagnostyki noworodków i niemowląt – Zdrowy Maluch – organizowanego przez ASGO i Miasto Poznań.

* Powyższa informacja uzależniona jest od panującej sytuacji epidemiologicznej. 

Zapisz się do Akademii Osteopatii w Pediatrii!

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej