Historia

Osteopatia wczoraj i dziś

Pojęcie osteopatii jako formy ulepszenia medycyny konwencjonalnej funkcjonuje od 1874 roku. Jegotwórcą był amerykański lekarz Andrew Tayor Still, który osiemnaście lat później założył pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville, Missouri. Absolwenci uczelni otrzymywali tytuł doktora osteopatii (funkcjonujące do dziś oznaczenie D.O. powstało w kontrze do M.D. – tytułu doktora medycyny otrzymywanego przez absolwentów akademii medycznych).

Wkrótce A. Taylor Still założył Kirksville College, który stał się jednym z największych ośrodków edukacji osteopatycznej i badań naukowych w USA.

Założona w Londynie przez jednego ze studentów Still’a Brytyjska Szkoła Osteopatii była pierwszą uczelnią osteopatyczną na starym kontynencie. Kolejne szkoły powstawały m.in. w Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Austrii, Francji i we Włoszech.

W 2003 roku powstała pierwsza polska szkoła osteopatii, działająca zgodnie z programem belgijskiej Sutherland College of Osteopatic Medicine. W 2008 rozpoczęła swoją działalność Akademia Osteopatii we Wrocławiu, realizująca program nauczania zgodny z wymaganiami OSEAN.