Osteopatia w Pediatrii

Warunki i rekrutacja

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem szkolenia Akademii Osteopatii w Pediatrii mogą być jedynie osteopaci, absolwenci co najmniej 4-letnich programów nauczania osteopatycznego.

Aby przystąpić do szkolenia należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 euro. Opłata ta zostanie zwrócona uczestnikom podczas płatności za ostatni moduł szkolenia.

Koszt szkolenia to 580 euro za moduł, płatne do 10 dnia miesiąca, w którym realizowane są zajęcia.

Wymagane dokumenty

Zapisując się do Akademii należy przedłożyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów osteopatycznych.

Etapy zgłoszenia

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
  2. Po weryfikacji przesłanych danych, skontaktujemy się w celu przekazania szczegółów dotyczących uiszczenia opłaty wpisowej oraz dalszych formalności.

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Drzwi otwarte

Jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje Akademia i przekonać się, że jest to miejsce stworzone do rozwoju umiejętności i kompetencji, przyjdź na Drzwi Otwarte!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od tego roku akademickiego zaplanowane jest otwarcie kształcenia również w Gdańsku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ