Warunki i rekrutacja

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem szkolenia Akademii Osteopatii w Pediatrii mogą być jedynie osteopaci, absolwenci co najmniej 4-letnich programów nauczania osteopatycznego.

Aby przystąpić do szkolenia należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 euro. Opłata ta zostanie zwrócona uczestnikom podczas płatności za ostatni moduł szkolenia.

Koszt szkolenia to 580 euro za moduł, płatne do 10 dnia miesiąca, w którym realizowane są zajęcia.

Zajęcia pierwszej grupy rozpoczynają się 25 stycznia 2019 !!!

Wymagane dokumenty

Zapisując się do Akademii należy przedłożyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów osteopatycznych.

Etapy zgłoszenia

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
  2. Po weryfikacji przesłanych danych, skontaktujemy się w celu przekazania szczegółów dotyczących uiszczenia opłaty wpisowej oraz dalszych formalności.

Zapisz się do Akademii Osteopatii w Pediatrii

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu