Teachers

Rafael van Assche – DO, MSc Osteopathie (Austria)
Strain Counterstrain

DO, MSc in Osteopathy. Working as a lecturer and osteopath since 1991. President of Vienna School of Osteopathy.

Francois Allart – DO, MRO.F, MEd (France)
Visceral Osteopathy, Endocrinology

François is graduated from the European School of Osteopathy in 1989 . An osteopath with more than 20 years of experience in teaching and working in his private osteopathic practice.

Marek Mularczyk – lek. med. (Poland)
Osteopathic Integration, Internal diseases

Osteopath, graduate from German Academy of Osteopathic Medicine. Specialist at treatment of pain, anesthesia and intensive care. It is one of the founders of the Academy of Osteopathy.

Claudia KnoxDO,  BSc (Hons) Osteopathy. MSc. Paediatric Osteopathy, PGD WHO, PGC ACE

Claudia jest praktykującym osteopatą od ponad 13 lat. Wcześniej była położną w Niemczech. Jej ulubione tematy to pediatria i zdrowie kobiet, integracja kliniczna i techniki nauczane przez Williama Sutherlanda.

Prof. Dr. Frank Willard – PhD, DO (Hons) USA

Frank Willard jest profesorem anatomii i neuroanatomii w College of the Osteopathic Medicine na University of New England (USA). Jest także członkiem rady pedagogicznej Europejskiej Szkoły Osteopatii i British College of Osteopathic Medicine. Zdobywając doktorat z anatomii i neurobiologii na University of Vermont College of Medicine w 1981 roku, jego badania koncentrują się na anatomii kręgosłupa i neurologii bólu kręgosłupa. 

Łukasz Ciesielski
Integracja osteopatyczna

He graduated in physiotherapy at Academy of Physical Education in Poznan. In 2012, he graduated in the field of osteopathy at the Akademia Osteopatii Wroclaw. Since 2012 he is also a president of Akademia Osteopatii. 

Raimund Engel – DO, Msc. (Austria)
CAS – Clinical approach to the spine

Director of Vienna School of Osteopathy. President of Osteopathic European Academic Network (OSEAN). He has more that 20 years of teaching experience in Austria and internationally. Raimund graduated from Vienna School of Osteopathy and obtained his MSc from the Dunabe University Krems.

Joaquim Parra Marujo – (Portugal)
Psychology

Transpersonal psychology professor with more than 30 years of experience. Director of Social Geronotlogii studies and courses of Clinical Hypnosis and Regression in the Escola Superior de Educação Joao de Deus.

Alja Klie – DO, DPO (Szwajcaria)
Pediatria

Ukończyła szkołę fizjoterapii w Essen i osteopatię w OSD.Prowadzi prywatną praktykę we Fryburgu w Szwajcarii.
Specjalizuje się w tematyce z zakresu Osteopatii w pediatrii.

Alja Klie – DO, DPO (Switzerland)
Pediatrics

Graduated from the physiotherapy school in Essen and OSD osteopathy. She leads a private practice in Freiburg, Switzerland.
She specializes in the field of Osteopathy in Pediatrics.

Caroline Stone – DO MSc. MSc. – Osteopath

Caroline jest praktykującym osteopatą od 30 lat. Jako osteopata pracowała w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Pełniła funkcję dyrektora College of Osteopaths UK i wicedyrektora European School of Osteopathy. Jest międzynarodowym wykładowcą z zakresu osteopatii, osteopatii pediatrycznej i położnictwa.

Walter Llewellyn McKone – DO (Great Britain)
History and Philosophy, Cranio

Graduated from the British School of Osteopathy (BSO) in 1984. He worked for 7 years as Team Osteopath in American Football clubs and for another 13 years in the Haringery Rugby Football Club. Walter is author of many books and publications, e.g. Osteopathic Medicine: Philosophy, Medicine and Practice (2001).

Dan Brown – DO (Great Britain)
Parietal Osteopathy, Clinical methods

Longtime teacher at the British School of Osteopathy (BSO) and the European School of Osteopathy (ESO), a clinical teacher and examiner. In November 2014 he won the prestigious award for best clinical teacher at BSO.

Bruno Chikly – MD DO (France)
MasterCourse: Brain, Lymphatic system

Graduate from School of Medicine, Saint Antoine Hospital in France. Author of many books, for his doctoral dissertation on the lymphatic system and lymphatic drainage he has received prestigious distinction from Faculty of Medicine Peirre-and-Merie-Curie University.

Thomas Kroll – MSc, DO (Germany)
Urogynecology

He graduated from the College Sutherland in Berlin. Title MSc obtained in the Danube University Krems (Austria). Teacher of many European schools, for example .: LCOM, College Sutherland, SFO. He specializes in the subject in the field of visceral osteopathy.

Volker Och – MSc, DO (Germany)
Craniosacral System, Psychosomatology

M.Sc., D.O. (Germany), Osteopath since 2003. Volker is a Hakomi therapist, co-author of Leitfaden Osteopathie (Elsevier 2009) and author of numerous articles.

Marcin Ścieżkowski – osteopata (Polska)
Osteopatia w stomatologii, Integracja osteopatyczna

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów osteopatycznych w Akademii Osteopatii. Uczestnik licznych szkoleń, mastercoursów, sympozjów i kongresów dla fizjoterapeutów i osteopatów. Asystent w Akademii Osteopatii w Krakowie.

Marcin Ścieżkowski – osteopath (Poland)
Osteopathy in dentistry, Osteopathic Integration

He graduated from the Collegium Medicum of Jagiellonian University and osteopathic studies in Akademia Osteopatii. Participant of numerous trainings, Mastercourses, symposiums and congresses for the physiotherapists and osteopaths. Assistant at the Akademia Osteopatii in Krakow.

Prof. Dr. Winfried Neuhuber

University.Prof. Dr.  Winfried Neuhuber jest austriackim anatomem  i lekarzem.
W 1975 roku uzyskał tytuł naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim. Habilitacje w dziedzinie anatomii, histologii i embriologii uzyskał w 1989 na Uniwersytecie w Zurichu. Wykładowca akademicki na uniwerystetach w Zurichu, Wiedniu i Hamburgu. Od 1992  wykładowca anatomii na Friedrich-Alexander-University Erlangen w Norynbergii.

Erich Mayer-Fally – MSc, DO (Austria)
Embriology, Liquids

Medical Doctor since 1995, general practitioner since 2001. Lecturer at the WSO and other different schools in Europe since 2003. Director at the WSO and in charge of the contents of the education at the WSO since 2011.

Anja Schulmeyer – MSc, DO, DPO (Germany)
Parietal osteopathy

In 2004 she graduated Osteopathic Studies on Sutherland College of Osteopathy. She received MSc in Osteopathy in 2011 (University of Wales). She works as a lecturer for many years in Vienna School of Osteopathy.

François Bence – DO (Switzerland)
Fascia

Graduate of the European School of Osteopathy. In 2009 he graduated from the University of Montpellier, obtaining a certificate of Osteopathy in sport. He runs a private osteopathic practice in Lausanne, Switzerland.

Angelika Mückler DO, MSc. DPO – Osteopath, Paediatric Osteopath, Physiotherapist

W 2001 roku ukończyła Vienna School of Osteopathy, a następnie uzyskała tytuł DPO w Londynie. Od lat prowadzi prywatną praktykę, gdzie skupia się przede wszystkim na pracy z dziećmi. W swojej pracy naukowej wyróżnia terapię ze szczególnym uwzględnieniem opieki osteopatycznej nad rodzinami.

Nicholas Marcer – MSc (Hons), DO (Great Britain)
ANS, GOT

Became an osteopath in 1988. He works as clinical lecturer, visiting teacher and external examiner at osteopathic educational centres in Europe and the USA (e.g. University of New England and Maine). Nicholas participated in numerous research projects.

Gwyneth Fadipe – DO (Great Britain)
Parietal osteopathy

Gained the title BSc at King’s College and graduated from the British School of Osteopathy (BSO) with honors. She is a clinical teacher at British School of Osteopathy. Member of the General Osteopathic Council.

Michael Michael – BSc (Hons) DO (Great Britain)
Parietal osteopathy

He graduated from the British Osteopathic College of Medicine (BCOM) in 2007. He is currently working as a lecturer in the oldest school of osteopathy in the UK The British School of Osteopathy (BSO) as a clinical tutor. He is a member of the General Osteopathic Council.

Jon Parsons – DO (Great Britain)
Parietal osteopathy

He graduated in 1989 and has worked as a in most aspects of osteopathic education in Europe for 25 years. Passionate about continuing education for both students and himself.

Anna Żurowska(Poland)
Physiology of pain

She graduated from the Akademia Osteopatii. Doctor of Physical Culture, a graduate of the Physiotherapy at the University of Physical Education in Wroclaw and German philology.

Paweł Kasprzak – DO (Poland)
Palpation anatomy

He graduated from the Akademia Osteopatii and physiotherapy at the Medical University in Poznan. He has experience in working as an osteopath in his private practice.

Zygmunt Łukasz Borkowski – DO (Polska)
Neurologia

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej oraz studiów osteopatycznych w Sutherland College of Osteopathic Medicine. Od 2005 roku prowadzi prywatną praktykę osteopatyczną. Jego szczególnym zainteresowanie jest kliniczne żywienie i biochemia odżywiania.

Zygmunt Łukasz Borkowski – DO (Polska)
Neurology

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na wydziale Rehabilitacji Ruchowej oraz studiów osteopatycznych w Sutherland College of Osteopathic Medicine. Od 2005 roku prowadzi prywatną praktykę osteopatyczną. Jego szczególnym zainteresowanie jest kliniczne żywienie i biochemia odżywiania.

Rubina Ali – BSc (Hons), DO (Great Britain)
Parietal osteopathy

She graduated from the British Osteopathic College of Medicine (BCOM) and postgraduate studies in classical osteopathy at John Wernham Institute. Registered with the General Osteopathic Council.

Andrzej Ścieżkowski 
Osteopatia w stomatologii

Lekarz stomatolog, ukończył studia wyższe medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Lekarskim O/Stomatologia. Pracuje jako stomatolog prowadząc własną praktykę. Prowadzi liczne szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów z zakresu pracy nad stawem skroniowo-żuchwowym.

Florian Walzinger – DO (Switzerland)
Visceral Osteopathy

He graduated in 2001 Ecole Suisse d’Ostéopathie de Belmont s / Lausanne.
Visceral osteopathy teacher, close associate of Francois Allart. He runs a private osteopathic practice at Bulle in Switzerland..

Ralph Pariasek – MSc, DO (Austria)
Clinical Osteopathy

Physiotherapist, osteopath, runs his own practice in Vienna. An international lecturer, teaching, among others at the Vienna School of Osteopathy, where he also serves as Director of Osteopathic Clinic.