Program nauczania

W praktyce najlepsi

Celem i ambicją Akademii jest kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej praktyki osteopatycznej. Dlatego działalność dydaktyczna Akademii realizowana jest w oparciu o stworzony przez specjalistów osteopatów Autorski Program Akademii Osteopatii. Zgodnie z jego założeniami zajęcia praktyczne stanowią harmonijne dopełnienie wiedzy teoretycznej. Dodatkowo Akademia otwiera przed swoimi słuchaczami możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami warsztatowymi podczas zajęć w Klinice Akademii Osteopatii.

Światowe wzorce

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy powszechnie stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4-letniego cyklu nauczania.

Seminaria

Wiedza poparta doświadczeniem

W trakcie czteroletniego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu medycyny osteopatycznej oraz doskonalą swoje umiejętności w praktyce. Program Akademii realizowany jest podczas trzydniowych seminariów. Dodatkowo, zgodnie z koncepcją osteopatyczną, pod koniec każdego roku akademickiego odbywają się praktyczne zajęcia integrujące wszystkie przedmioty.

Mocną stroną i dumą naszej uczelni są międzynarodowi wykładowcy oraz specjaliści osteopaci – Asystenci Akademii. Ich kwalifikacje i doświadczenie stanowią nieocenioną pomoc i inspirację dla przyszłych specjalistów w dziedzinie osteopatii.

Seminaria z każdego przedmiotu trwają 3 dni i odbywają się w weekendy w godzinach:

pt.: 11:00-20:00
sob.: 09:00-20:00
niedz.: 09:00-15:00

Seminarium Zajęcia praktyczne
(podejście osteopatyczne)
Zajęcia teoretyczne
Historia i filozofia  
Osteopatia parietalna
CAS – clinical approach to the spine
GOT
Osteopatia wisceralna
Uroginekologia
Układ kraniosakralny
Anatomia palpacyjna
Pediatria
ANS
Ratownictwo / Neurologia
Strain Counterstrain
Powięź
Fizjologia bólu
Ortopedia
Embriologia
BLT
A.T. Still – klasyczna osteopatia
Psychosomatyka
Choroby wewnętrzne
Metody kliniczne
Układ limfatyczny
Osteopatia w stomatologii
Psychologia
Endokrynologia
Zajęcia kliniczne z pacjentami
Płyny
Integracja osteopatyczna

 

Klinika Akademii Osteopatii

Dbamy o dobre praktyki

Dlatego stworzyliśmy Klinikę Akademii Osteopatiimiejsce, w którym słuchacze doskonalą swoje umiejętności pod nadzorem doświadczonych osteopatów, a pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia. Podczas zajęć w Klinice uczestnicy pracują z pacjentem w kilkuosobowych grupach. Każde leczenie jest nadzorowane przez eksperta osteopatę, który wspiera uczestników w ich samodzielnej praktyce.

Co zyskuje uczestnik szkolenia?

  • doskonalenie umiejętności warsztatowych pod okiem eksperta
  • zmiana sposobu myślenia podczas pracy z pacjentem
  • konfrontacja wiedzy zdobytej podczas zajęć z realną pracą w gabinecie
  • umiejętność odejścia od schematycznego leczenia, kompleksowe spojrzenie na problem
  • umiejętność przeprowadzenia efektywnego wywiadu z pacjentem oraz przygotowania odpowiedniej metodyki leczenia

W praktykach klinicznych mogą wziąć udział słuchacze, którzy ukończyli I rok Akademii. Terminy praktyk są uzgadnianie w trakcie roku akademickiego.

Warto zaznaczyć, że działalność Kliniki przyczynia się do szerzenia świadomości pacjentów na temat medycyny osteopatycznej, a bezpłatne wizyty zapewniają większy dostęp do usług osteopatycznych.

Anatomia Sekcyjna

Szkolenie przez doświadczenie

Uczestnicy szkolenia w Akademii już od pierwszego roku otrzymują możliwość uczestnictwa w zajęciach z Anatomii Sekcyjnej. Ćwiczenia odbywają się przy współpracy ze specjalistami z Uniwersytetów Medycznych. Przedmiotem zajęć jest kompleksowa prezentacja zagadnień i powiązań anatomiczno-patologiczno-klinicznych anatomii prawidłowej, topograficznej i patologicznej w kontekście klinicznym.  Dzięki ćwiczeniom uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności i poszerzać zainteresowania związane z problemami medycznymi i chorobami o podłożu morfologicznym.