Nowy program
zajęć Akademii Osteopatii!

Semiologia ogólna
w programie Akademii

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

44

specjalistyczne seminaria

Zajęcia z Anatomii
Sekcyjnej

4,5

letni tryb kształcenia

Zajęcia
z dietetyki
klinicznej
i żywienia

Platforma e-lerningowa
w Strefie Studenta
po każdych zajęciach

 Tematyka zajęć

SEMIOLOGIA MEDYCZNA EMBRIOLOGIA
DIETETYKA KLINICZNA ŻYWIENIE
OSTEOPATIA WISCERALNA OSTEOPATIA W UROGINEKOLOGII
OSTEOPATIA W PEDIATRII ANATOMIA PALPACYJNA
OSTEOPATIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA ANS – AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
ORTOPEDIA RADIOLOGIA
POWIĘŹ OSTEOPATIA W GINEKOLOGII
CHOROBY WEWNĘTRZNE – JAMA BRZUSZNA BLT – BALANCED LIGAMENTOUS TENSION
PSYCHOSOMATYKA DIAGNOSTYKA OSTEOPATYCZNA
METODY KLINICZNE HISTORIA I FILOZOFIA
CHOROBY WEWNĘTRZNE – ŚRÓDPIERSIE BIOMECHANIKA
HVLA – HIGH VELOCITY LOW APLITUDE CAS – CLINICAL APPROACH TO THE SPINE
INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA NEUROLOGIA
ANATOMIA SEKCYJNA MÓZG
UKŁAD LIMFATYCZNY SYMPTOMATOLOGIA
FIZJOLOGIA BÓLU FARMAKOLOGIA
RATOWNICTWO MEDYCZNE GOT – GENERAL OSTEOPATHIC TREATMENT
TECHNIKI FUNKCJONALNE KONCEPCJE OSTEOPATYCZNE
PSYCHOSOMATYKA PATOLOGIE
OSTEOPATIA PARIETALNA TECHNIKI NACZYNIOWE

O akademii

Program nauczania

W praktyce najlepsi

Celem i ambicją Akademii jest kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej praktyki osteopatycznej. Dlatego działalność dydaktyczna Akademii realizowana jest w oparciu o stworzony przez specjalistów osteopatów Autorski Program Akademii Osteopatii.

Zgodnie z jego założeniami zajęcia praktyczne stanowią harmonijne dopełnienie wiedzy teoretycznej. Dodatkowo Akademia otwiera przed swoimi słuchaczami możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami warsztatowymi podczas zajęć w Klinice Akademii Osteopatii.i.

Seminaria z każdego przedmiotu trwają 3 dni i odbywają się w weekendy w godzinach:
pt.: 13:00-20:00 / sob.: 09:00-20:00 / niedz.: 09:00-15:00
W piątki od 11:00 do 13:00 odbywają się zajęcia powtórkowe prowadzone przez asystentów grup.

Światowe wzorce

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy powszechnie stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Wiedza poparta doświadczeniem

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu medycyny osteopatycznej oraz doskonalą swoje umiejętności w praktyce. Program Akademii realizowany jest podczas trzydniowych seminariów. Dodatkowo, zgodnie z koncepcją osteopatyczną, pod koniec każdego roku akademickiego odbywają się zajęcia praktyczne
integrujące wszystkie przedmioty.

Mocną stroną i dumą naszej uczelni są międzynarodowi wykładowcy oraz specjaliści osteopaci – Asystenci Akademii. Ich kwalifikacje i doświadczenie stanowią nieocenioną pomoc i inspirację dla przyszłych specjalistów w dziedzinie osteopatii.

O akademii

Semiologia ogólna

Semiologia medyczna

Znana także jako semiotyka lekarska, czyli dział medycyny klinicznej lub też symptomatologia. Celem zajęć jest nauka badania fizykalnego z uwzględnieniem podstawowej diagnostyki różnicowej dotyczącej chorób, których objawy możemy odnaleźć nie tylko w obszarze układu ruchu. Zajęcia prowadzi uznana specjalistka, starszy wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wiedniu oraz Prezes Austriackiego Stowarzyszenia Osteopatów, doktor Diana Stöckl MD, MSc. DO.

O akademii

Anatomia sekcyjna

Szkolenie przez doświadczenie

Zajęcia z anatomii sekcyjnej odbywają się przy ścisłej współpracy ze specjalistami Plastinarium w Gubinie. Studenci maja możliwość samodzielnej preparacji struktur anatomicznych układu ruchu, naczyniowego czy wisceralnego za pomocą skalpela w profesjonalnej sali sekcyjnej. Uczestnicy zajęć mają także możliwość zaznajomienia się z technikami plastynacji. Zajęcia odbywają się przy kilku stołach sekcyjnych w małych grupach.

O akademii

Klinika Akademii Osteopatii

Dbamy o dobre praktyki

Dlatego stworzyliśmy Klinikę Akademii Osteopatii – miejsce, w którym słuchacze doskonalą swoje umiejętności pod nadzorem doświadczonych osteopatów, a pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji. Podczas zajęć w Klinice uczestnicy pracują z pacjentem w kilkuosobowych grupach. Każda konsultacja jest nadzorowana przez eksperta osteopatę, który wspiera uczestników w ich samodzielnej praktyce.

Co zyskuje uczestnik szkolenia?

  • doskonalenie umiejętności warsztatowych pod okiem eksperta
  • zmiana sposobu myślenia podczas pracy z pacjentem
  • konfrontacja wiedzy zdobytej podczas zajęć z realną pracą w gabinecie
  • umiejętność odejścia od schematycznego leczenia, kompleksowe spojrzenie na problem
  • umiejętność przeprowadzenia efektywnego wywiadu z pacjentem oraz przygotowania odpowiedniej metodyki leczenia

W praktykach klinicznych mogą wziąć udział słuchacze, którzy ukończyli II rok Akademii. Terminy praktyk są uzgadnianie w trakcie roku akademickiego.

Warto zaznaczyć, że działalność Kliniki przyczynia się do szerzenia świadomości pacjentów na temat medycyny osteopatycznej, a bezpłatne wizyty zapewniają większy dostęp do usług osteopatycznych

35
międzynarodowych wykładowców
2138
godzin wykładów i zajęć praktycznych
44
seminaria
4,5
letni program kształcenia