Klinika Akademii Osteopatii

Bezcenne doświadczenie

Klinika Akademii Osteopatii to unikalne przedsięwzięcie powstałe z myślą o stworzeniu uczestnikom szkolenia idealnych warunków do zgłębiania wiedzy i poznawania tajników zawodu. Placówka przyjmuje pacjentów, którzy bez ponoszenia kosztów, uzyskują profesjonalną pomoc osteopatyczną. Słuchacze Akademii pod okiem ekspertów –  osteopatów konfrontują zdobytą wiedzę z realnymi przypadkami. Tym samym oprócz umiejętności przeprowadzenia wnikliwego wywiadu z pacjentem, czy doboru najefektywniejszej metodyki leczenia zdobywają to, co w osteopatii najcenniejsze – doświadczenie, które po ukończeniu Akademii wykorzystują w prowadzeniu samodzielnej praktyki.

Nadrzędnym celem Kliniki jest szerzenie dobrych praktyk osteopatycznych wśród adeptów zawodu. Dlatego zarówno diagnostyka, jak i następujące po niej leczenie są przeprowadzane z właściwą wnikliwością i dbałością o zachowanie najwyższych standardów. Co ważne, Klinika Akademii Osteopatii przyczynia się do rozpowszechnienia wiedzy na temat szerokich możliwości medycyny osteopatycznej wśród pacjentów.