Master Course – Upper cervical spine and neurophysiological connections with the rest of the body

Prowadzący:
Prof. Dr. Winfried Neuhuber

Data: 23-24.11.2018 / Miejsce: Poznań


Prof. Dr.  Winfried Neuhuber jest austriackim anatomem  i lekarzem.
W 1975 roku uzyskał tytuł naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim. Habilitacje w dziedzinie anatomii, histologii i embriologii uzyskał w 1989 na Uniwersytecie w Zurichu. Wykładowca akademicki na uniwerystetach w Zurichu, Wiedniu i Hamburgu. Od 1992  wykładowca anatomii na Friedrich-Alexander-University Erlangen w Norynbergii.
Poza nauczaniem anatomii studentów medycyny i stomatologii oraz prowadzeniem kursów anatomii dla  studentów osteopatii i osteopatów,  zajmuje się badaniem  autonomicznego układu nerwowego , w szczególności unerwieniem układu pokarmowego i obszaru czaszkowo-szyjnego.

Język wykładowy: język niemiecki (tłumaczony na język polski)

Upper cervical spine and neurophysiological connections with the rest of the body.

Program kursu:

  • Anatomia funkcjonalna górnego odcinka szyjnego.
  • Ukrwienie i unerwienie opony twardej wewnątrzczaszkowej – interakcje neurofizjologiczne z pozostałymi częściami ciała.
  • Struktury unerwione przez nerw błędny (aferencje i eferencje) wraz z interocepcją.
  • Anatomiczne korelacje cyrkulacji płynu mózgowo-rdzeniowego.
  • Wewnątrz-, i zewnątrzczaszkowy system żylny.

Cena: 420 euro
10 lat z Wami! – Cena dla studentów Akademii Osteopatii: 150 euro 

Zapisz się na Master Course – Upper cervical spine and neurophysiological connections with the rest of the body.

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Status
 Osteopata Student