Master Course – Sense of balance and posture in the osteopathy

Prowadzący:
Rafael van Assche – DO, MSc Osteopathie

Data: 7-9.06.2019 / Miejsce: Kraków

Rafael van Assche –DO, MSc Osteopathie
Dyplomowany Osteopata posiadający również tytuł MSc z Osteopatii. Jako wykładowca oraz prowadząc własny gabinet pracuje już od 1991 roku. Jest prezesem Vienna School of Osteopathy. W Akademii odpowiedzialny za program zajęć Strain Counterstrain.

Język wykładowy: język niemiecki (tłumaczony na język polski)

Program kursu:

Wiele somatycznych oraz wisceralnych dysfunkcji to adaptacja na:

  1. Zakłócenia w orientacji w przestrzeni,
  2. Zakłócenia w percepcji grawitacji
  3. Zakłócenia w midline
  4. Zakłócenia w odruchach pierwotnych,
  5. Zakłócenia w odruchach przedsionkowo-ocznych oraz/lub w odruchach przedsionkowo-rdzeniowych

Przyczyną tych zakłóceń (dysfunkcji) może być funkcja oraz integracja:

  1. Móżdżku
  2. Układu wzroku – siatkówki, systemu okoruchowego
  3. Układu przedsionkowego – kanałów półkolistych – aparatu plamkowego
  4. Układu propriocepcji

Krótkie wprowadzenie do Fizjoenergetyki (Kinezjologia Holistyczna) przeprowadzi nas przez ten skomplikowany system.

 

Cena: 500 euro 

Zapisz się na Master Course – Sense of balance and posture in the osteopathy

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Status
 Osteopata Student