Master Course – Autonomiczny Układ Nerwowy

Prowadzący:
Nicholas Marcer, MSc (Hons), DO
Jon Parsons, DO MSc(Ost)

Data: 11-13.05.2018 / Miejsce: Kraków

Jon Parsons DO MSc(Ost) MA (Ed Res) PGCHE SFHEA.
Jon jest praktykującym osteopatą i wykładowcą-freelancerem. Zaangażowany jest w większość aspektów edukacji osteopatycznej i od 1989r. prowadzi seminaria przekazując koncepcje osteopatyczne studentom w całej Europie. Wspólnie z Nickiem Marcerem napisał książkę ,,Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice”.

Dr Nick Marcer PhD MSc Ost DO AIAS
Specjalista z zakresu anatomii i osteopata prowadzący swoją praktykę w Szwajcarii. Jest uznanym międzynarodowym wykładowcą i egzaminatorem z ponad 30-letnim doświadczeniem. Naucza osteopatycznego spojrzenia na anatomię AUN i organów wewnętrznych w wielu instytucjach osteopatycznych w całej Europie. Jest współautorem licznych publikacji, w tym ,,Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice”, którą napisał we współpracy z Jonem Parsonsem.

Język wykładowy: język angielski (tłumaczony na język polski)

Autonomiczny Układ Nerwowy

Autonomiczny Układ Nerwowy jest jednym z kluczowych układów w ciele człowieka, wspierających ,,osteopatyczne wzorcowanie” (konceptualizację alopatycznie postrzeganego schorzenia z punktu widzenia osteopatii)  przypadłości patofizjologicznych i związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.

Zrozumienie struktury i funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego wspomaga pracę osteopaty w zakresie diagnostyki, doprowadzając go do konkretnych rejonów w organizmie, których nieprawidłowe działanie powodować może pojawianie się symptomów, na które skarży się pacjent. Dysfunkcje znalezione w tym rejonie mogą być postrzegane jako przyczyniające się do powstania danej dolegliwości.

Program kursu:

  • rozwój rozumienia Autonomicznego Układu Nerwowego,
  • poznanie koncepcji ,,wzorcowania osteopatycznego”,
  • metody terapii oddziałujące na AUN (pośrednie, bezpośrednie),
  • doskonalenie stosowanych technik oraz rozumienie koncepcji bezpośredniego połączenia AUN z poszczególnymi tkankami organizmie.

Cena: 500 euro 

Zapisz się na Master Course – Autonomiczny Układ Nerwowy

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Status
 Osteopata Student