Prof. Dr. Winfried Neuhuber

Upper cervical spine and neurophysiological connections with the rest of the body 23-24.11.2018 – Poznań – Lista otwarta

10 lat z Wami!

Szczegóły

Anatomia Sekcyjna – Plastinarium

Anatomia sekcyjna 25-26.10.2019 – Guben – Lista otwarta
Szczegóły