Koszty szkolenia

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa na 2-letnie szkolenie z Osteopatii koni wynosi 100 euro i nie podlega zwrotowi ani zaliczaniu na poczet wynagrodzenia za szkolenie.

Koszt zajęć

W ciągu 2 lat szkolenia odbywa się 18 obowiązkowych zjazdów. Koszt pojedynczego zjazdu szkoleniowego dla uczestników wynosi 350 euro.

Zasady wpłaty

Wynagrodzenie należne Akademii Osteopatii płatne jest przelewem na rachunek bankowy w euro. Wpłaty środków należy dokonać do 5 dnia miesiąca, w którym odbywa się sesja szkoleniowa, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dotyczy sesji, które odbędą się w pierwszych dniach danego miesiąca).