35
medzinárodných lektorov
2138
hodín prednášok a praktických cvičení
44
seminárov
4,5
ročný vyučovací program