39
międzynarodowych wykładowców
2138
godzin wykładów i zajęć praktycznych
44
seminaria
4,5
letni program kształcenia