Tytuł DO

Edukacyjna ścieżka sukcesu

Po ukończeniu 4-letniego szkolenia i zaliczenia egzaminu końcowego, Absolwenci zobowiązani są do przedłożenia pracy dyplomowej. Szczegóły dotyczące prac (tematyka, metodologia, rodzaj, etc.) są omawiane w trakcie trwania szkolenia.

Prace dyplomowe są opiniowane i oceniane zgodnie z zaleceniami:

  • Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
  • Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji wynikających z zapisów procesu bolońskiego

Po złożeniu pracy i pozytywnym jej zaliczeniu absolwenci otrzymają tytuł DO czyli Dyplomowanego Osteopaty.

Wydany przez Akademię Osteopatii tytuł DO posiada:

  • akredytację SOP (Stowarzyszenie Osteopatia Polska)
  • potwierdzenie przynależności Akademii Osteopatii do OSEAN (Osteopathic European Academic Network)