Dla kandydatów

Tytuł DO

Edukacyjna ścieżka sukcesu

Po ukończeniu 4,5-letniego szkolenia i zaliczenia egzaminu końcowego, Absolwenci zobowiązani są do przedłożenia pracy dyplomowej. Szczegóły dotyczące prac (tematyka, metodologia, rodzaj, etc.) są omawiane w trakcie trwania szkolenia.

Prace dyplomowe są opiniowane i oceniane zgodnie z zaleceniami:

Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji wynikających z zapisów procesu bolońskiego

Po złożeniu pracy i pozytywnym jej zaliczeniu absolwenci otrzymają tytuł DO czyli Dyplomowanego Osteopaty.

Wydany przez Akademię Osteopatii tytuł DO posiada:

Potwierdzenie przynależności Akademii Osteopatii do OSEAN (Osteopathic European Academic Network)

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Tytuł DO

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania tytuły Dyplomowany Osteopata.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od tego roku akademickiego zaplanowane jest otwarcie kształcenia również w Gdańsku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ