Rekrutacja 2019

Dla kogo Akademia?

Uczestnikiem szkolenia w Akademii Osteopatii może zostać lekarz, fizjoterapeuta, położna lub położnik, po ukończeniu studiów magisterskich lub licencjackich.

Organizacja zajęć

Pełen cykl kształcenia obejmuje 4 lata nauki, a każdy rok zajęć składa się z 10 zjazdów obowiązkowych. Realizowany przez Akademię Osteopatii program jest zgodny z wytycznymi Osteopathic European Academic Network (OSEAN) –  naczelnej organizacji nadzorującej jakość szkolenia z zakresu osteopatii w Europie.

Zajęcia w ramach Akademii Osteopatii odbywają się od piątku do niedzieli. Terminy wszystkich zjazdów podawane są uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem danego roku nauki.

Wymagane dokumenty

Zapisując się do Akademii należy przedłożyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich.

Etapy zgłoszenia

Rekrutacja na rok akademicki 2019 / 2020 rozpoczyna się 9 kwietnia 2019. Od tego dnia możliwym będzie składanie wniosków i zapisywania się do Akademii w 4 miastach: Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
  2. Po weryfikacji przesłanych danych, skontaktujemy się w celu przekazania szczegółów dotyczących uiszczenia opłaty wpisowej oraz dalszych formalności.

Załączniki

Kwestionariusz osobowy

Podanie o przyjęcie

Zapisz się do Akademii Osteopatii

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Miasto
 Poznań Warszawa Kraków Wrocław