Dla kandydatów

Koszty uczestnictwa

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa do Akademii Osteopatii wynosi 120 euro i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji, ani naliczaniu na poczet wynagrodzenia za szkolenie.

Koszt zajęć

Koszt pojedynczego (obowiązkowego) zjazdu szkoleniowego dla uczestników wynosi 280 euro. Program Akademii obejmuje 44 seminaria z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipiec i sierpień.

Program Akademii uwzględnia 4 egzaminy, koszt egzaminu to 150 euro. Dodatkowe zajęcia w ramach Kliniki Akademii Osteopatii są bezpłatne.

Akademia Osteopatii daje każdemu ze słuchaczy gwarancję stałych i niezmiennych kosztów przez cały okres szkolenia.

 

Zasady wpłaty

Wynagrodzenie należne Akademii Osteopatii płatne jest przelewem na rachunek bankowy w euro. Wpłaty środków należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Tytuł DO

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania tytuły Dyplomowany Osteopata.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Od tego roku akademickiego zaplanowane jest otwarcie kształcenia również w Gdańsku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ