Koszty uczestnictwa

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa do Akademii Osteopatii wynosi 100 euro i nie podlega zwrotowi ani zaliczaniu na poczet wynagrodzenia za szkolenie.

Koszt zajęć

W ciągu roku szkoleniowego odbywa się 10 obowiązkowych zjazdów. Koszt pojedynczego (obowiązkowego) zjazdu szkoleniowego dla uczestników wynosi 280 euro. Zjazd egzaminacyjny odbywa się raz w roku i jego koszt to 150 euro. Dodatkowe zajęcia w ramach Kliniki Akademii Osteopatii są bezpłatne.

Zasady wpłaty

Wynagrodzenie należne Akademii Osteopatii płatne jest przelewem na rachunek bankowy w euro. Wpłaty środków należy dokonać do 5 dnia miesiąca, w którym odbywa się sesja szkoleniowa, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dotyczy sesji, które odbędą się w pierwszych dniach danego miesiąca).