FAQ

Jaka jest opłata za szkolenie dla nowego naboru?

Całkowity koszt szkolenia za jeden rok to 2 800 euro (280 euro brutto za zjazd).

Czy opłatę można uiszczać w złotówkach?

Nie. Płatność za wszystkie zjazdy należy wpłacać na konto walutowe w euro. W celu uniknięcia płatności dodatkowych prowizji pobieranych przez niektóre banki, wpłat można dokonywać w oddziałach banku BGŻ.

Czy jeśli ktoś opuści zjazd musi dokonać za niego opłaty?

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z dokonania opłaty.

Czy Akademia udostępnia studentom materiały szkoleniowe?

Akademia udostępnia Słuchaczom wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć, w tym skrypty, materiały na płycie i pomoce dydaktyczne.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Język wykładowy zależy od wykładowcy, który prowadzi zajęcia – najczęściej jest to angielski, niemiecki lub polski. Na zajęciach prowadzonych w języku obcym zawsze korzystamy z tłumaczenia konsekutywnego na język polski.

Czy absolwent Farmacji, Analityki medycznej lub pokrewnego kierunku można zostać studentem Akademii Osteopatii?

Studentem Akademii Osteopatii może zostać tylko lekarz, fizjoterapeuta oraz położna lub położnik, po ukończeniu studiów magisterskich lub licencjackich. Absolwenci innych kierunków nie mogą rozpocząć nauki w Akademii.