Pro uchazeče

Název DO

VZDĚLÁVACÍ CESTA ÚSPĚCHU

Po absolvování 4,5 roku výcviku a absolvování závěrečné zkoušky jsou absolventi povinni odevzdat diplomovou práci. Podrobnosti o práci (předmět, metodika, typ atd.) Jsou diskutovány během školení.

TYTO DIPLOMY PŘEZKOUŠENÍ A POSOUZENÍ PODLE DOPORUČENÍ:

Zákon o vysokých školách

Národní systém kvalifikačních rámců vyplývající z Boloňského procesu

Po odevzdání a úspěšném dokončení práce získají absolventi titul DO nebo Kvalifikovaná osteopatie.

VYDÁVÁ OSTEOPATIE ACADEMY:

Potvrzení, že Akademie osteopatie patří do OSEAN (Osteopathic European Academic Network)

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE