Pro uchazeče

Účastnické náklady

VSTUPNÉ POPLATKY

Vstupní poplatek na Osteopathy Academy je 120 eur a nevrací se v případě rezignace nebo výpočtu školného.

NÁKLADY TŘÍD

Náklady na jednorázové (povinné) školení se účastníkům činí 280 eur. Program Akademie zahrnuje 44 seminářů s výjimkou období prázdnin, tj. Července a srpna.

Program Akademie zahrnuje 4 zkoušky, cena zkoušky je 150 eur. Další kurzy na Osteopathy Academy Clinic jsou zdarma.

Osteopatická akademie poskytuje každému studentovi záruku fixních a neměnných nákladů po celou dobu školení. 

PRAVIDLA PLATBY

Plat platný pro Osteopathy Academy je splatný bankovním převodem na bankovní účet v eurech. Platby musí být provedeny do 7 dnů od přijetí faktury.

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE