Pro uchazeče

Studentská oblast

MULTIMEDIA AKADEMICKÁ PLATFORMA

Studentská zóna Akademie osteopatie byla vytvořena pro studenty Akademie jako prostor pro učení a komunikaci mimo učebnu.

Zónu mohou využívat studenti, ale také skupinoví asistenti, přednášející nebo správa akademie.

MOŽNOSTI STUDENTNÍ ZÓNY AKADEMIE OSTEOPATIE:

  • informování o všech novinkách a změnách týkajících se vaší skupiny a celé Akademie,
  • e-learning, tj. testy obsahující 10 až 30 otázek, připravené po každé třídě, které pomáhají konsolidovat materiál ze semináře,
  • přístup k rozvrhům tříd,
  • odborné a průmyslové články ke stažení,
  • učební materiály poskytované lektory pro skupiny,
  • osnovy dostupné před každou třídou, abyste se mohli na seminář řádně připravit.

Vstup do prostoru studenta je umožněn studentům Akademie bezprostředně po první třídě.

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE