O Akademii

Akademie Osteopatie

Znalosti, profesionalita a nadšení jsou základem Akademie Osteopatie, která byla založena ve Vratislavi v roce 2008. Poslání medicíny vytvořené z iniciativy Marka Mularczyka a fyzioterapeuty Marcina Szkolnického. Akademie vzdělává budoucí odborníky v oboru osteopatie. V roce 2012 se po čtyřech letech dynamické činnosti Akademie přestěhovala do Poznaně a jejím novým majitelem byl absolvent školy – Łukasz Ciesielski. Výsledkem dynamického a organizačního rozvoje bylo otevření pobočky Akademie v Krakově, Varšavě a Vratislavi.

Kvalita je standard

Akademie Osteopatie patří do mezinárodní organizace OSEAN (Osteopathic European Academic Network), která sdružuje evropské školy osteopatie, které splňují nejvyšší pedagogické standardy. Univerzita se vyznačuje nejen vzdělávacím programem, jehož významnou součástí jsou praktické kurzy, ale i kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří jsou tvořeni světově proslulými osteopaty. Aby se zlepšily klinické dovednosti našich studentů, byla v rámci škol vytvořena inovativní instituce – Klinika Akademie Osteopatie, kde budou budoucí učni školeni pod vedením nejlepších specialistů.

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE