Osteopatie

Historie

Osteopatie včera i dnes

Koncept osteopatie jako formy zlepšení v konvenční medicíně je v provozu od roku 1874. Jeho tvůrcem byl americký lékař Andrew Tayor Still, který o osmnáct let později založil první osteopatickou školu American School of Osteopathy w Kirksville, Missouri. Absolventi univerzity získali titul lékaře osteopatie (funkční znak D.O. do dnešní doby byl vytvořen v protějšku M.D. – titul doktora medicíny, který absolvovali absolventi lékařských akademií).

Brzy A. Taylor Still založil Kirksville College, která se stala jedním z největších center osteopatického vzdělávání a výzkumu v USA.

Britská škola osteopatie byla založena v Londýně jedním ze Stillových studentů a byla první osteopatickou školou na starém kontinentu. Ostatní školy byly vytvořeny mimo jiné v Belgii, Německu, Švédsku, Norsku, Finsku, Portugalsku, Rakousku, Francii a Itálii.

V roce 2003 byla založena první polská škola osteopatie působící v souladu s programem belgické Sutherland College of Osteopathic Medicine. V roce 2008 zahájila svou činnost Akademie Osteopatie ve Vratislavi, která realizovala vzdělávací program v souladu s požadavky OSEAN.

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE