Wykładowcy

Światowej sławy eksperci

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (St. Petersburg, Rosja, 1982). Specjalizuje się w biochemii, Immunodiagnostyce oraz Klinicznej Medycynie Laboratoryjnej. Dyplomowany specjalista Association of Systematic Kinesiology. Ponadto uczestniczył w ponad 450 godzinach międzynarodowych seminariów z zakresu biochemii funkcjonalnej / żywieniowej i kinezjologii stosowanej (1998-2019). Członek Europejskiej Federacji Parazytologów. Autor ponad 60 publikacji naukowych.

Prof. Igor G. Bondarenko

Medical Doctor, Kinesiologist

Absolwent Państwowego Pediatrycznego Instytutu Medycznego w Petersburgu. Specjalistka ortopedii i terapii manualnej. Absolwentka European School of Osteopathy. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych seminariach na temat kinezjologii stosowanej. Pracuje w Katedrze Rehabilitacji, Medycyny Sportowej i Osteopatii na Państwowym Pediatrycznym Uniwersytecie Medycznym w St. Petersburgu oraz na Wydziale Osteopatii na Państwowym Uniwersytecie Medycznym Północno-Zachodnim w St. Petersburgu.

Irina B. Mizonova

Medical Doctor, Osteopath, Kinesiologist

Lekarz ortopeda, traumatolog. Specjalista kinezjologii stosowanej oraz kinezjologii stosowanej w sporcie. Studia medyczne ukończył w 1994r (Czerniwci, Ukraina). Od 2008 roku zajmuje się Kinezjologią Stosowaną. Regularnie uczestniczy w wykładach, szkoleniach, konferencjach International College of Appleied Kinesiology. Zainteresowania kliniczne oraz badawcze: wpływ składników odżywczych oraz czynników psychosomatycznych na aparat ruchu, aktywność fizyczną, odporność oraz samopoczucie.

Ihor Oliinyk

Medical Doctor, Kinesiologist