Osteopatie

Andrew Taylor Still

Andrew Taylor Still

Americký lékař Anrew Taylor Still, je považován za otce osteopatické medicíny, byl zakladatelem American School of Osteopathy w Kirksville, Missouri (nyní A.T. Still University) – první akademie osteopatického lékařství na světě.

V roce 1874 se pojem osteopatie odvolával na přírodní zákony a tvrdil, že lidské tělo má sklon k samoléčbě a že všechny orgány integrovaného lidského těla jsou vzájemně závislé. Ve svých studiích porovnával lidské tělo se strojem, který potřebuje řádné zásobování krví a nervovou stimulaci, aby fungoval správně.

Still se zdůrazňoval, že účinné zlepšení funkčního stavu daného orgánu závisí na zjištění příčiny jeho arteriálního nebo venózního deficitu. Toto pravidlo se netýkalo pouze symptomů, jako jsou bolesti hlavy, horečka nebo průjem, ale také specifická onemocnění jako pneumonie, černý kašel, spalničky nebo příušnice.

Učební plán

Vzdělávací program Akademie je založen na standardech používaných v největších osteopatických školách na světě a zahrnuje více než 2 000. vyučovací hodiny prováděné 44 semináři během 4,5letého vyučovacího cyklu.

NAJÍT VÍCE

Název DO

Po absolvování 4,5 roku výuky získáte příležitost napsat diplomovou práci a získat titul Certified Osteopath.

NAJÍT VÍCE

Umístění

Akademie osteopatie působí v Poznani, Krakově, Varšavě a Vratislavi. Počínaje tímto akademickým rokem je také v Gdaňsku plánováno zahájení vzdělávání.

NAJÍT VÍCE